Vanaf 28-3-2024 kunt u (eindelijk) inloggen op ons online patiëntenportaal via de DigiD-app!
Hiermee komt de (omslachtige) inlogmethode via de Yivi-app te vervallen.
Via het online patiëntenportaal kunt u medische gegevens inzien, eConsulten versturen en herhaalrecepten bestellen.
Binnenkort vindt u nog meer informatie op de website over het online patiëntenportaal en hoe u in kunt loggen.
DigiD is een hulpmiddel om veilig in te loggen. Door gebruik te maken van DigiD weten we zeker dat ú inlogt onder uw naam en niemand anders.
Het online patiëntenportaal is bereikbaar via de link: mijn.cohesie.org

Jongeren tussen 19 en 26 jaar
In 2023 konden jongvolwassenen in de leeftijd van 19 tot en met 26 zich, gedurende een inhaalcampagne, laten vaccineren tegen HPV. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de HPV-prik te halen, is de campagne voor jongvolwassenen verlengd tot 1 juni 2024. Dit betekent dat iedereen die zijn tweede prik nog moet halen, dat nog tot 1 juni 2024 kan doen.

Rijksvaccinatieprogramma
Alle 10- tot 18- jarige jongens en meisjes kunnen zich laten vaccineren tegen HPV. Zij krijgen, in het jaar dat ze 10 worden, een uitnodiging vanuit Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Omdat deze vaccinatie nu onderdeel is van het Rijksvaccinatieprogramma, keert deze ieder jaar terug. In de week van 18 maart kunnen kinderen en hun ouders op verschillende locaties in de regio terecht voor de vaccinatie.

Binnenkort gaan wij in onze huisartsenpraktijk starten met een twee jaar durende pilot de Thuismeten app genaamd Luscii.
Wat is de Thuismeten app?

Met de Thuismeten app kunt u :
1. Lichaamswaarden/symptomen in de gaten houden
2. Gerichte educatie ontvangen over (omgaan met) ziekte of gezondheidsrisico’s
3. Op afstand communiceren met zorgverleners
4. Afwijkende waarden/symptomen worden via de app naar de zorgverleners gestuurd

Wie kan er deelnemen en wat heb je nodig?
Wanneer U bekend bent met hypertensie (verhoogde bloeddruk) of astma kunt u deelnemen. Voor de bloeddruk controle hebt U thuis een bloeddrukmeter nodig. Verder en mobiele telefoon of tablet Android versie 7 of hoger en Apple iOS 13.

Informatie hoe U zich kan aanmelden volgt binnenkort via een email die U persoonlijk ontvangt of via onze website.

Verbetering telefonische bereikbaarheid praktijk

Vanaf 12-10-2023 maken wij gebruik van een nieuw telefoonsysteem en aangepast keuzemenu.

Door dit nieuwe systeem hoeft u niet te wachten aan de telefoon. Wij kunnen u terugbellen!

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om aan de telefoon te blijven wachten.
De wachttijd blijft echter hetzelfde als het terugbeltijdstip.
Ook tijdens pauzes en/of momenten dat wij de telefoon niet direct kunnen beantwoorden krijgt u automatisch een tijd waarop u wordt teruggebeld.
U hoeft het dus niet zelf opnieuw te proberen.

Voor herhaalrecepten of het annuleren van een afspraak kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat we telefonisch beter bereikbaar zijn en effectiever omgaan met uw en onze tijd, zodat wij ‘nog’ meer aandacht voor u hebben.

Luister de eerste keer dat u belt goed naar de keuzes in het menu:

Komt u in aanmerking voor de griepvaccinatie, of heeft u hiervoor al een uitnodiging gehad van uw huisarts? Dan valt u ook in de doelgroep die dit najaar een coronaprik bij de GGD mag halen.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post. Als u in 1964 of daarna bent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken voor de coronaprik.
Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800 – 7070.

Help mee in het verbeteren van de bereikbaarheid van de praktijk!

De assistent wilen wij meer inzetten bij het aannemen van de telefoon om u verder te helpen met uw medische vragen. U kunt ons hierbij helpen door het aantal telefonische herhaalrecepten te verminderen middels gebruik te maken van onze andere bestelopties. Momenteel is 1 assistent, minimaal 1 uur per dag bezig met het verwerken van recepten die binnen zijn gekomen via de herhaalreceptenlijn. Deze verwerkingstijd willen wij graag (voor een deel) besteden aan bereikbaarheidstijd voor u.

Helpt u ons mee?

Bestel dan uw herhaalmedicatie via onderstaande opties. Zie ook onze website voor meer informatie en welke andere zaken u zelf (online) kunt regelen.