In- en uitschrijvingen

Inschrijven, hoe werkt het?

Inschrijven bij Huisartsenpraktijk Antoniusveld

 • Welkom binnen onze praktijk!
  U bent van harte welkom in onze praktijk wanneer u binnen het inschrijfgebied woont en u geen huisarts in dit gebied heeft.Ook patiënten woonachtig in het inschrijfgebied die in 2021 genoodzaakt waren om naar de praktijk in Overloon te gaan, zijn welkom binnen onze praktijk!Gezinshereniging kan en mag altijd.
 • U kunt niet bij ons terecht wanneer
  U al ingeschreven staat bij een huisartsenpraktijk in het inschrijfgebied..
 • Bel de praktijk
  Neem contact op met de praktijk zodat wij u uitleg kunnen geven over de procedure van inschrijven.
 • Neem mee naar de praktijk
  Neem uw legitimatie, verzekeringspas en het (ingevulde) inschrijfformulier en LSP formulier mee.Zie hieronder voor meer informatie wanneer u uw gehele gezin wilt inschrijven, iemand wilt volmachtigen of meer wil weten of het LSP.Formulieren kunt u zowel downloaden via de website of ophalen bij de balie.
 • Draag uw gegevens aan ons over
  Stel uw vorige huisarts op de hoogte van uw overstap, zodat uw medisch dossier naar ons kan worden overgedragen.

Extra informatie over inschrijvingen

Het inschrijfgebied:

 • Venray met postcode 5801 t/m 5804
 • Oostrum met postcode 5807
 • Oirlo met postcode 5808
 • Leunen met postcode 5809
 • Heide met postcode 5812
 • Merselo met postcode 5815
 • Smakt met postcode 5817
 • Geijsteren met postcode 5862

Huisartsenpraktijk Antoniusveld heeft afspraken gemaakt met de verzekeraar dat de praktijk alleen open is voor nieuwe patiënten die geen huisarts hebben binnen het inschrijfgebied. De praktijk is gesloten voor patiënten woonachtig in een ander postcode gebied en die al een huisarts hebben binnen dit inschrijfgebied.

NB. De praktijk behoudt zich het recht om inschrijvingen ongeldig te verklaren – ook achteraf – indien blijkt dat de patiënt niet aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven bij 1. Welkom binnen onze praktijk!

Inschrijven geheel gezin

Wat fijn dat u uw gehele gezin wilt inschrijven bij onze praktijk! Voor het inschrijven is het niet nodig om alle betreffende gezinsleden mee te nemen. Neem wel een kopie mee van de legitimatiebewijzen van de gezinsleden welke u wilt inschrijven.

Iemand volmachtigen

Bent u 16 jaar of ouder en wenst u iemand te volmachtigen om (een deel) van uw zorg bij ons te regelen? Neem dan het (ingevulde) machtigingsformulier mee. Klik hier voor meer informatie hierover.

Aanmelden LSP

Klik hier voor meer informatie over het LSP.

Uitschrijven, hoe werkt het?

Uischrijven bij Huisartsenpraktijk Antoniusveld

 • U wilt zich uitschrijven
  We hopen dat u met een tevreden gevoel naar een andere huisarts gaat. Mocht u overstappen omdat u niet tevreden bent, dan horen we graag via de assistent wat we van u kunnen leren.
 • Geef ons uw uitschrijving door
  U dient ons uitschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de balie of te mailen naar antoniusveld@cohesie.org. Het formulier kunt u ophalen op de praktijk of uitprinten door hier te klikken.
 • Overdracht van uw gegevens
  De doktersassistent zal u uitschrijven en met u afspreken hoe uw gegevens bij uw nieuwe huisarts terecht komen.

Extra informatie over uitschrijvingen

Indien u het uitschrijfformulier niet zelf kunt invullen

U kunt het formulier ook laten invullen door een vertegenwoordiger.

LET OP! Als u iemand anders het formulier wilt laten invullen, dan hebben we een machtiging nodig waarop staat dat u hiervoor toestemming verleent.

In de meeste gevallen kan uw dossier tegenwoordig via een beveiligde online omgeving aan uw nieuwe huisarts worden overgedragen.