Klachtenregeling

Hoe werkt het?

 • Heeft u een klacht?
  Ondanks onze beste inspanningen kan het zijn dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Mocht er ongenoegen zijn, dan moedigen wij u aan ons hierop te wijzen.
 • Bespreek uw ongenoegen met uw arts
  Als u uw ongenoegen bespreekt met uw huisarts of vervangend arts kan er samen naar een oplossing worden gezocht.
 • Wilt u schriftelijk een klacht indienen?
  Heeft u een klacht over onze dienstverlening of de organisatie van de praktijk? Gelieve dit klachtenformulier in te vullen. Binnen 4 weken ontvangt u bericht.
 • Vindt u het lastig de klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit?
  Indien voorgaande stappen onvoldoende de gewenste oplossing bieden, dan kunt u terecht bij het platform voor Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg waar u via het online klachtenformulier in contact komt met een klachtenfunctionaris

Extra informatie over de klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de huisartsen en de medewerkers van Antoniusveld Huisartsen. Toch kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent.

Geef ons een tip! Wij zijn blij met alle tips die helpen om onze dienstverlening beter te maken.

Als u onvrede of een klacht hebt over artsen, medewerkers, gebeurtenissen of de organisatie, dan moedigen wij u aan ons hierop te wijzen. Onze praktijk heeft een klachtenregeling voor het registreren en behandelen van klachten.

Probeer eerst het probleem met uw huisarts op te lossen.​

Uw huisarts stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan er ook niet samen met u gezocht worden naar een oplossing. U kunt hiervoor een afspraak maken voor een gesprek met uw huisarts.