Praktische informatie

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels, zodat wij ons werk goed kunnen doen om u adequate zorg te leveren:

 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte in verband met privacy.
 • Telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving. Tijdens uw consult staat uw telefoon uit/stil.
 • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.
 • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Vraag om ophelderingwanneer u iets niet duidelijk is.
 • Praktijkmedewerkers kunnen vragen om uw legitimatiebewijs.
 • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren wij niet.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
 • Roken is in het pand verboden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers.
  In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Bij diefstal, geweld en ander ernstig ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde omgeving waar u vragen kunt stellen aan uw huisarts via e-consult, herhaalrecepten kunt aanvragen, afspraken kunt maken en uw medische gegevens kunt inzien.

Veilig inloggen via de app of internet met DigiD

Het patiëntenportaal is bereikbaar via een smartphone, computer of tablet via de app of internet.

Inloggen via internet:

U logt in met uw persoonlijke DigiD account. Daarna kunt u op ieder gewenst moment veilig inloggen op het patiëntenportaal.
Klik hier om met uw persoonlijke DigiD account in te loggen.

Houd uw gegevens actueel

Het is belangrijk dat uw gegevens bij de huisarts actueel zijn. Geef het aan ons door wanneer iets wijzigt in uw situatie zoals een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of woonadres. U kunt dit telefonisch, via onze online services of tijdens het spreekuur aan ons doorgeven.