Zorg zonder verwijzing

Onderstaande hulp kunt u zelf regelen zonder tussenkomst van uw huisarts. Medische gegevens kunnen wij – met uw toestemming – verstrekken aan een instantie indien dit nodig is.

 

 • Zorg in & om het huis
  Vraag hulp aan via de gemeente indien u vanwege ziekte of een beperking belemmerd wordt in uw dagelijkse activiteiten en er onvoldoende hulp vanuit uw omgeving is. Denk aan praktische zaken zoals huishoudelijke hulp en het regelen van vervoer.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hierbij van toepassing.
 • Personenalarmering
  Via de gemeente kunt u dit regelen.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hierbij van toepassing.
 • Persoonlijke verzorging
  Persoonlijke verzorging is geregeld via de Zorgverzekeringswet en kan op verschillende manieren geregeld worden.Klik hier voor meer informatie en een overzicht van zorgaanbieders.
 • Intensieve zorg
  Vanwege een stoornis of handicap is er levenslang intensieve zorg en toezicht nodig.Hiervoor kunt U een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is hierbij van toepassing.Via deze website kunt u zien of u in aanmerking komt en/of een aanvraag doen.