Zorg zonder verwijzing

Onderstaande hulp kunt u zelf regelen zonder tussenkomst van uw huisarts. Medische gegevens kunnen wij – met uw toestemming – verstrekken aan een instantie indien dit nodig is.

 

Zorg in & om het huis
Vraag hulp aan via de gemeente indien u vanwege ziekte of een beperking belemmerd wordt in uw dagelijkse activiteiten en er onvoldoende hulp vanuit uw omgeving is. Denk aan praktische zaken zoals huishoudelijke hulp en het regelen van vervoer.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hierbij van toepassing.


Personenalarmering
Onder andere Proteion (en de Zorggroep) bieden de mogelijkheid voor sociale en professionele Personen Alarmering. Voor meer informatie zie de website: Personenalarmering (proteion.nl)


Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging is geregeld via de Zorgverzekeringswet en kan op verschillende manieren geregeld worden.Klik hier voor meer informatie en een overzicht van zorgaanbieders.


Intensieve zorg
Vanwege een stoornis of handicap is er levenslang intensieve zorg en toezicht nodig.Hiervoor kunt U een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is hierbij van toepassing.Via deze website kunt u zien of u in aanmerking komt en/of een aanvraag doen.

 

Paramedische beroepen
Fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut en diëtiste.
Deze kennen wisselende samenwerkingsvormen met huisartsen, meestal zelfstandig, soms samen in een gebouw, soms in dienst van een gezondheidscentrum. Door een uitbreiding van paramedische beroepsbeoefenaren, de Directe Toegankelijkheid, heeft een patiënt in principe geen verwijsbrief nodig.